• Piedāvājumu un projektu kvalitātes nodrošināšanai mūsu prioritāte ir personīgie kontakti sarakstes, telefona sarunu vai personīgas tikšanās veidā. Tādēļ šajā interneta vietnē būs atrodama tikai vispārējā informācija, visas jebkura jautājuma detaļas ar katru cilvēku tiks izrunātas personīgi.
  • Tā kā ar izglītību saistīti jautājumi bieži vien ir sensitīvi, konfidencialitāti garantējam.
  • Atkarībā no projekta apjoma un atbilstības Resursu centra NET GRUPA statūtos noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, fiziskām vai juridiskām personām var tikt sniegts līdz pat 50% līdzfinansējuma dalības maksai resursu centra NET GRUPA projektos. Šo jautājumu katrā atsevišķā gadījumā izlemj Resursu centra NET GRUPA valde.
  • Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasībām ir organizēta centra privātuma un datu glabāšanas politika, nodrošinot personas datu apstrādes un glabāšanas principu kvalitāti un pārredzamību.
  • Darba valoda resursu centra NET GRUPA projektos - LV, RU, EN (atkarībā no mērķa auditorijas).
  • Visi ar autortiesībām saistīti jautājumi tiek regulēti saskaņā ar LR likumdošanu.
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .