RISINĀJUMI PROBLĒMSITUĀCIJĀM IZGLĪTĪBĀ

Biežākā ar izglītības jautājumiem saistītās problēma: ir darba pieredze un pat vērā ņemami panākumi kādā noteiktā jomā vai uzņēmējdarbībā, taču nav vispārpieņemtā izglītības dokumenta, kas to apliecinātu. Respektīvi nav bakalaura, maģistra vai doktora grāda. Laiks ir paskrējis ātri, izvēle vienmēr ir bijusi par labu reālam darbam, ģimenei vai sportam, ir trūcis motivācijas, iespēju vai līdzekļu mācībām, ir traucējusi slimība vai rūpes par tuviniekiem. Un reiz pienāk brīdis, kad izglītības dokumentu trūkums ir nopietns šķērslis karjeras veidošanā un neļauj cilvēkam komfortabli justies sabiedrībā. Turklāt tas ir arī ļoti sensitīvs jautājums, kurš "spiež sirdi" un kuru cilvēks nelabprāt atklāj citiem.

Neformālās izglītības sistēmā ir iespēja komfortabli un juridiski korekti atrisināt problēmsituācijas -
  • Iegūt bakalaura grādu, ja nav pabeigta vidusskola.
  • Iegūt maģistra grādu, ja nav bakalaura grāda.
  • Pabeigt kādreiz iesāktās, bet tā arī nepabeigtās studijas.
  • Ekonomēt laiku, uzsākot maģistra studijas paralēli bakalaura studijām.
  • Iegūt bakalaura, maģistra vai doktora grādu, izmantojot mūsu akadēmiskā atbalsta programmas.
  • Iegūt bakalaura grādu cilvēkiem ar jebkuras intensitātes īpašām vajadzībām veselības jomā.
Izglītības problēmsituāciju risinājumus efektīgi nodrošina NET UNIVERSITY - http://www.netu.lv/
Šai studentu grupai ar resursu centra NET GRUPA atbalstu tiek nodrošināts no 25% līdz 50% studiju maksas līdzfinansējums. Piesakies šeit: /produkti/izglitiba/pieteikums/
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .