MŪSU DZĪVES KVALITĀTE VISBIEŽĀK IR ATKARĪGA NO PRASMES PAŠIZGLĪTOTIES.
Resursu centrs NET GRUPA popularizē, realizē un ar saviem līdzekļiem atbalsta projektus, kuri ir saistīti ar aktuālo (kompetenču un neformālo) izglītību.


Nepārtraukta attīstība – tas ir atslēgas vārds, kas ietekmē ikvienu mūsdienīgu cilvēku. Dzīve mudina cilvēkus meklēt alternatīvas mācīšanās iespējas, kuras sekmē konkrētu prasmju apguvi. Lai veiksmīgi spētu pielāgoties darba tirgus un apkārtējās vides mainībai, galvenās prasmes, kuras šobrīd nepieciešamas ikvienam cilvēkam ir vienlīdz gan vienkāršas, gan sarežģītas - finanšu pratība, kritiskā domāšana, komunikācija, problēmu risināšana, sadarbība, tiesiskums, inovācijas, sociālās kompetences.

Resursu centrs NET GRUPA (reģistrācijas Nr. 40008252093 )
Adrese: 11. Novembra krastmala 9, LV1050, Rīga, Latvija
E-pasts: ak@netu.lv
Telefons: +371 29643292

Akadēmiskie partneri:

  • New Education Technologies University (reģistrācijas Nr. 50003564391, IZM Izglītības iestādes licence Nr. 3360800234) http://www.netu.lv/
  • Baltijas studiju centrs NET University (reģistrācijas Nr. 50003727791, IZM Izglītības iestādes licence Nr. 3369800429)
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .